GRUPA INŻYNIERIA LĄDOWA

Polimex Projekt Sp. z o.o.

ul. Postępu 15C

02-676 Warszawa

tel. +48 22 290 77 22